टाटा टिगोरमा छुट उपलब्ध

टाटा मोटर्सले मे २०२३ मा आफ्नो लाइनअपका धेरै उत्पादनहरूमा छुटहरू प्रदान गर्दैछ।

यी अफरहरु नगद छुट, एक्सचेन्ज बोनस र कर्पोरेट छूटहरूको रूपमा उपलब्ध छन्।

टाटा टिगोरको एमटी भेरियन्टमा रु. २०,००० सम्मको नगद छुट, रु. १०,००० सम्मको एक्सचेन्ज बोनस र रु. ५,००० सम्मको कर्पोरेट छुट उपलब्ध छन्।

त्यसैगरी, सब-फोर मिटर सेडानका एएमटी भेरियन्टहरूमा रु. १५,००० सम्मको नगद छुट, रु. १०,००० सम्मको एक्सचेन्ज बोनस र रु. ५,००० सम्मको कर्पोरेट छुट उपलब्ध छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *