निसान म्याग्नाइटमा छुट उपलब्ध

निसानले हाल भारतमा बिक्रीमा रहेको आफ्नो एक मात्र कार म्याग्नाइटमा राम्रो छुट प्रदान गरिरहेको छ।

यी अफरहरु नगद छुट, कर्पोरेट छुट, एक्सचेन्ज बोनस र मेन्टेनेन्स प्याकेजहरूको रूपमा उपलब्ध छन्।

यी लाभहरू मे ३१, २०२३ सम्म उपलब्ध हुनेछन्।

मे २०२३ का लागि म्याग्नाइट SUV मा उपलब्ध छुटहरू:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *