पोर्श म्याट्रिक्स हेडलाइट्स

एचडी म्याट्रिक्स बीमको साथमा नयाँ हाई-रिजोल्युसन पोर्श एलईडी मुख्य हेडलाइटहरूले अघिल्लो प्रणालीहरू भन्दा दोब्बर उज्यालोको उच्च- रिजोल्युसन प्रकाश वितरण प्रदान गर्दछ।

पोर्शले आफ्नो नयाँ उच्च रिजोल्युसन एचडी म्याट्रिक्स प्रविधिको साथ अर्को पुस्ताको लाइट टेक्नोलोजी विकास गरेको छ।

साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा सिर्जना गरिएको नवप्रवर्तनको मुख्य तत्व एउटा चिप हो जसले सतह क्षेत्रमा थम्बनेलको आकारमा 16,000 व्यक्तिगत रूपमा नियन्त्रण गर्न मिल्ने माइक्रो-एलईडीहरू संयोजन गर्दछ।

प्रत्येक हेडलाइटको लागि दुईवटा LED चिपहरू प्रयोग गरिन्छ।

एचडी म्याट्रिक्स टेक्नोलोजी भएका हेडलाइटहरूले, अघिल्लो शीर्ष-निशान प्रणालीहरू भन्दा चार गुणा ठूलो सतहमा दुई गुणा उज्यालोसम्म उच्च- रिजोल्युसन प्रकाश वितरण प्रदान गर्दछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *