Citroen India ले ICICI Lombard सँग बीमा साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्यो

Citroen India, आफ्नो कर्पोरेट एजेन्सी इजाजतपत्र अन्तर्गत, ICICI Lombard GIC सँग आफ्ना सवारी साधनहरूको बीमा सेवाहरूको लागि रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गरेको छ।

Citroen India ले अब आफ्नो विद्यमान बीमा साझेदार बजाज एलियान्ज र नयाँ साझेदार ICICI Lombard GIC मार्फत आफ्ना ग्राहकहरूलाई बीमाको लागि उत्कृष्ट उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्नेछ। ग्राहक अनुभव र उत्पादन प्रस्तावहरूलाई थप वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ, Citroen India ले ICICI Lombard GIC सँग कर्पोरेट एजेन्सी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।

यो रणनीतिक साझेदारीले Citroen ग्राहकहरूसँग उनीहरूको विशेष आवश्यकताहरू अनुरूप बीमा कवरेजहरू चयन गर्न थप विकल्पहरू छन् भनी सुनिश्चित गर्नेछ। मोटर बीमा उद्योगमा सबैभन्दा ठूलो निजी खेलाडी भएकोले, ICICI Lombard GIC ले ग्राहकहरूलाई विभिन्न प्रविधिमा आधारित समाधानहरू मार्फत छिटो दाबी समाधानका लागि उत्कृष्ट उद्योग सेवाहरू प्रदान गर्नेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *