टीभीएस एनटर्क १२५ रेस XP

टीभीएस मोटर कम्पनीले नयाँ स्कुटर टीभीएस एनटर्क १२५ रेस एक्सपी नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । यो…