निजी व्यवसायी मर्कामा

– भेषबहादुर थापा, अध्यक्ष सुन्दर यातायात सबैभन्दा पहिला काठमाडौंमा २०७६ भदौ २३ मा विद्युत्ीय बसको उद्घाटन…