नाडा ईभी चौतारीमा सवारीसाधनलाई ईभीमा रुपान्तरण गर्न जोड

नेपालमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन । नेपालमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन…