युरो एनसीएपीको ‘बेस्ट इन क्लास’ कार

युरोपेली नयाँ कार मूल्याङ्कन कार्यक्रम (युरो एनसीएपी) ले सुरक्षाका हिसाबले उत्कृष्ट कारको घोषणा गरेको छ।

गत वर्ष स्वतन्त्र सवारी साधन मूल्याङ्कन संस्थाको सबैभन्दा व्यस्त वर्ष थियो, किनकि यसले 66 नयाँ यात्री कारहरूको परीक्षण गर्‍यो।

हुन्डाईको ईभी नेतृत्वको थप प्रदर्शनमा, कम्पनीको IONIQ 6 इलेक्ट्रिफाइड स्ट्रिमलाइनरलाई ‘लार्ज फैमिली कार’ श्रेणीमा ‘बेस्ट इन क्लास’ अवार्ड दिइएको छ ।

यूरो एनसीएपी ‘कक्षामा उत्कृष्ट’ परिभाषित गर्न, मूल्याङ्कनका चार क्षेत्रहरूमध्ये प्रत्येकमा अंकहरूको भारित योगफलबाट गणना गरिन्छ: ‘वयस्क व्यवसायी संरक्षण’, ‘बाल व्यवसायी संरक्षण’, ‘असुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता संरक्षण’ र ‘सुरक्षा सहायता’। यो रकम संगठनले सवारी साधनको तुलनाको आधारको रूपमा प्रयोग गरेको छ।

कारहरू मानक सुरक्षा उपकरणहरूको साथ तिनीहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा मात्र ‘कक्षामा उत्कृष्ट’ को लागि योग्य हुन्छन्। वैकल्पिक उपकरणहरूमा आधारित अतिरिक्त मूल्याङ्कनहरू बहिष्कृत छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *