जेनिसिस ग्रुपले वर्षापछि टुरलाई जारी राख्छ

– अतीत श्रेष्ठ (टुरर) एमडी, जेनेसिस क्याफे जेनेसिस क्याफेका सञ्चालक अतीत श्रेष्ठ मोटरसाइकल लभर हुन् ।…