मोटरसाइकल यात्रामा चाहिने अनिवार्य सेफ्टी गियर

सेफ्टी गियरको कुरा गर्दा मानिसहरुले रेसिङ या स्टन्ट भनेर बुझ्छन् । तर, यात्रा सुरक्षित बनाउनका लागि…