साढे ५४ अर्बको गाडी आयात ३ महिनामा, गत वर्ष भन्दा बढी
Auto Nepal - Nepal's No. 1 Auto Magazine (Since 2005)
October 28, 2018

चालु आर्थिक वर्षको ३ महिना साउन, भदौ र असोज महिनामा ५४ अर्ब ५५ करोड १३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात भएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ७ अर्ब ९५ करोड ३१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात भएको छ । भदौ महिनामा भने १७ अर्ब ११ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात भएको छ । असोज महिनामा भने २९ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा ४१ अर्ब ७७ करोड ४८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधनहरु आयात भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ५ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात भएको थियो । भदौ महिनामा १३ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात भएको थियो भने असोज महिनामा २२ अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ३ महिना र गत आर्थिक वर्षको ३ महिनाको तुलनामा चालु ३ महिनामा १२ अर्ब ७७ करोड ६५ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबर बढी सवारी साधन आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।