टर्टल वैक्सको बोश कार सेवाहरूसँग साझेदारी

Turtle Wax ले Bosch Car Services (BCS) सँग कार हेरचाह श्रेणीमा अगाडि बढ्न रणनीतिक संघको घोषणा गरेको छ।

यो मान्यता प्राप्त र विश्वसनीय बॉश ब्रान्डसँग साझेदारीमा काम गर्ने स्वतन्त्र बहु-ब्रान्ड अटोमोबाइल कार्यशालाहरूको नेटवर्क हो।

यस सहयोगी प्रयासले व्यावसायिक बहु-ब्रान्ड सवारी साधन मर्मतसम्भार र टर्टल वाक्सको वर्षौंको विशेषज्ञतालाई सबैभन्दा नवीन कार हेरचाह ब्रान्डको रूपमा बढ्दो मागलाई पूरा गर्न बीसीएसको फोकसलाई सँगै ल्याउँछ।

यस संघको नतिजाको रूपमा, टर्टल वैक्सको कार विवरण उत्पादनहरूको सम्पूर्ण दायरा भारतका सबै 500 BCS डिलर नेटवर्कहरूमा उपलब्ध हुनेछ।

नेटवर्क भित्र रहेका BCS का उपभोक्ताहरूले अब DIY (Do-It-Yourself) र DIFM (Do-It-For-me) पोर्टफोलियोमा विश्वको मनपर्ने विवरण र टर्टल व्याक्सका उत्कृष्ट उत्पादनहरूद्वारा प्रदान गरिएका व्यावसायिक परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *