हुन्डाई इन्डियाले दुई वरिष्ठ व्यवस्थापन नेतृत्व बढायो

हुन्डाई इन्डियाले वरिष्ठ व्यवस्थापन नेतृत्वमा दुई जनालाई बढुवा गरेको घोषणा गरेको छ – तरुण गर्ग र गोपाला कृष्णन सीएस।

तरूण गर्ग, निर्देशक (बिक्री, मार्केटिङ र सेवा) लाई बिक्री, मार्केटिङ, सेवा र उत्पादन रणनीतिको निरीक्षण गर्ने प्रमुख अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) मा बढुवा गरिएको छ।

गोपाल कृष्णन सीएस, उपाध्यक्ष (उत्पादन) लाई उत्पादन, गुणस्तर व्यवस्थापन र आपूर्ति श्रृंखलाको निरीक्षण गर्ने मुख्य निर्माण अधिकारी (सीएमओ) को रूपमा बढाइएको छ।

तिनीहरूको नयाँ उच्च भूमिकाहरूको अतिरिक्त, श्री तरुण गर्ग र श्री गोपाल कृष्णन सीएसले HMIL बोर्डमा पूर्ण समय निर्देशकको रूपमा सेवा गर्न जारी राख्नेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *