भोल्भो एक्ससी ४० ले उच्चतम सुरक्षा रेटिङ हासिल गर्‍यो

राजमार्ग सुरक्षाको लागि बीमा संस्थान (IIHS) ले घोषणा गरेको छ कि भोल्भो XC40 एक मात्र सानो SUV हो जुन यसको अद्यावधिक गरिएको मध्यम ओभरल्याप 2.0 परीक्षणमा प्रत्येक परीक्षण श्रेणीमा समग्र “राम्रो” मूल्याङ्कन प्राप्त गर्न परीक्षण गरिएको छ।

समग्र “राम्रो” मूल्याङ्कन प्राप्त गर्ने दुईवटा गाडीहरू मध्ये एउटा, भोल्भो XC40 सबै यात्रुहरूको लागि चोटपटकको न्यूनतम जोखिम देखाउने परीक्षणको आधारमा प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षण श्रेणीमा पनि “राम्रो” मूल्याङ्कन प्राप्त गर्ने एक मात्र सानो SUV थियो।

अगाडि र पछाडि बस्नेहरूको लागि प्रदान गरिएको सुरक्षामा बढ्दो खाडललाई सम्बोधन गर्न IIHS ले यसको सबैभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको क्र्यास परीक्षण, मध्यम ओभरल्याप फ्रन्ट मूल्याङ्कनलाई अद्यावधिक गर्दैछ।

अद्यावधिक गरिएको परीक्षणमा “राम्रो” मूल्याङ्कन प्राप्त गर्न, सवारी साधनहरूले अगाडि-पङ्क्तिका यात्रुहरूका लागि चोटपटकको न्यूनतम जोखिम मात्र संकेत गर्नु हुँदैन तर अब दोस्रो पङ्क्तिका यात्रुहरूको लागि चोटपटकको न्यूनतम जोखिम पनि देखाउनु पर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *