नयाँ Audi स्वीकृत प्लस शोरूम

अडी इन्डियाले देशमा प्रयोग हुने लक्जरी कारको बजार विस्तार गर्न जारी राखेको छ । कम्पनीले कोइम्बटूरमा नयाँ अडी स्वीकृत प्लस शोरुम खोलेको छ।

कोइम्बटोरमा अडी स्वीकृत प्लस प्रयोग गरिएको लग्जरी कार शोरूम 7/1F, SF नम्बर 645/1 अविनाशी रोड, थोट्टीपलायम पिरिवुमा अवस्थित छ।

Audi अनुमोदित प्रत्येक पूर्व-स्वामित्वका सवारी साधनहरू प्रदर्शन र बिक्री गरिएका छन्: साथै शोरूमहरूमा 300 बहु-पोइन्ट जाँचहरूमा मेकानिकल, बडीवर्क, भित्री र विद्युतीय निरीक्षणहरू हुन्छन् र ग्राहकहरूको शान्ति सुनिश्चित गर्नको लागि पूर्ण अन-रोड परीक्षण सहित पूर्ण बहु-स्तरीय गुणस्तर जाँचहरू हुन्छन्।

Audi अनुमोदित: प्लस कार्यक्रम अन्तर्गत, Audi India ले 24×7 रोडसाइड सहायता प्रदान गर्दछ र खरिद गर्नु अघि गाडीको इतिहास पूरा गर्दछ। साथै, ग्राहकहरूले कार्यक्रम मार्फत सजिलो वित्तिय र बीमा लाभहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *