भारतमा नयाँ CEAT EV टायरहरू

CEAT ले उत्पादनहरूको नवीनतम EnergyDrive दायरा प्रस्तुत गरेको छ।

भारतमा नयाँ EV टायरहरू विशेष गरी चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीका लागि डिजाइन गरिएको हो।

सामान्यतया, EVs ले टायरको आवाजलाई अझ स्पष्ट बनाउँदै उच्च टर्क भएको साइलेन्ट सवारी साधनको रूपमा काम गर्छ।

नयाँ EnergyDrive टायरमा CALM (CEAT Acoustic Lowering Material) प्रविधि रहेको छ। CEAT ले यो पेटेन्ट गरिएको ध्वनि-अवशोषित सामग्री प्रयोग गरिरहेको छ जसले फिल्टरेशन र कम्पन अवशोषण द्वारा आवाज कम गर्दछ।

CEAT ले EneryDrive टायरहरू EasyFlex नामक नयाँ क्याभिटी डिजाइनमा समावेश गरेको छ जसले टायरहरूको रोलिङ प्रतिरोधलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ, जसले EV लाई राम्रो ड्राइभिङ दायराको साथ मद्दत गर्दछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *