इसुजुले मल्टी ब्रान्ड सेवा सुविधाको उद्घाटन गरेको छ

Isuzu Motors India र myTVS, भारतको सबैभन्दा ठूलो एकीकृत बहु-ब्रान्ड सवारी साधन सेवा प्रदायकले मुम्बईको JMD ISUZU डिलरसिपमा ‘मल्टी- ब्रान्ड’ myTVS सुविधाको उद्घाटन गरेका छन्। यो सुविधाले माईटिभिएस ब्रान्ड अन्तर्गत बहु-ब्रान्ड सेवाहरू पनि प्रदान गर्नेछ।

पहिलो उद्योगको रूपमा, यस साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत, अतिरिक्त क्षमता भएका ISUZU डिलर साझेदारहरूले आफ्नो अवस्थित Isuzu सेवा परिसरभित्र समर्पित र साझा सेवाहरू र बेहरू प्रदान गरेर myTVS को फ्रान्चाइजी बन्न रोज्न सक्छन्।

MyTVS को सुविधा, ISUZU कार्यशाला परिसर भित्र, अन्य ब्रान्डहरूको लागि समर्पित सुविधाहरू हुनेछ। कार्यशालाको प्रमुख भागले एक विशेष ISUZU सुविधाको रूपमा काम गर्न जारी राख्नेछ। यसले कार्यकुशलता ल्याउनेछ र MyTVS को लागि थप पहुँच प्रदान गर्दै डिलरको लागि राम्रो व्यवहार्यता सुनिश्चित गर्नेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *