पहिलो भोल्टा जीरो गाडी

भोल्टा ट्रकले पुष्टि गरेको छ कि पहिलो भोल्टा जीरो गाडी अस्ट्रियाको स्टेयरमा कम्पनीको सम्झौता निर्माण सुविधामा सम्पन्न भएको छ। दोस्रो पुस्ताको ‘उत्पादन प्रमाणीकरण’ प्रोटोटाइपहरूको श्रृंखलाको पहिलो, ल्यान्डमार्क गाडी ट्रकहरूको पायलट फ्लीटको अंश बन्नेछ।

यी ग्राहकहरूलाई 2022 को अन्त र 2023 को शुरुमा विस्तारित अवधिको लागि उधारो दिइनेछ जसले फ्लीट अपरेटरहरूलाई पहिलो उद्देश्यले निर्मित पूर्ण-विद्युतीय मध्यम शुल्क व्यावसायिक वाहन कसरी तिनीहरूको सञ्चालनमा एकीकृत हुनेछ भनेर बुझ्न अनुमति दिन्छ।

ग्राहक विशिष्टताका सवारी साधनहरूको शृङ्खला उत्पादनको सुरुवात सन् २०२३ को शुरुमा सुरु हुने ट्र्याकमा छ।

स्टेयर अटोमोटिभले आफ्नो कुल उपलब्ध उत्पादनबाट भोल्टा ट्रकहरूको लागि प्रति वर्ष 14,000 सवारी साधनहरू आरक्षित गरेको छ। समयको साथ, भोल्टा शून्य निर्माणले 510 रोजगारीहरू सिर्जना गर्नेछ। निर्माण अनुबंध यसको जीवनकालमा € 1 बिलियन सम्मको मूल्य छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *