मर्सिडीज-बेन्जले सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त गर्यो

पुनः डिजाइन गरिएको २०२२-२३ मर्सिडीज-बेन्ज सी-क्लास, एक मध्यम आकारको लक्जरी कारले राजमार्ग सुरक्षाको लागि बीमा संस्थानबाट शीर्ष सुरक्षा चयन पुरस्कार कमाउँछ।

यस वर्ष संस्थानको दुई पुरस्कारहरू मध्ये कुनै पनि प्राप्त गर्न, सवारी साधनले चालक-साइड सानो ओभरल्याप अगाडि, यात्रु-साइड सानो ओभरल्याप अगाडि, मध्यम ओभरल्याप अगाडि, मूल पक्ष, छत बल र टाउको सहित छ वटा IIHS क्र्यास योग्यता मूल्याङ्कनमा राम्रो मूल्याङ्कन प्राप्त गर्नुपर्छ।

संयम परीक्षण अगाडि दुर्घटना रोकथाम प्रणालीको साथ पनि उपलब्ध हुनुपर्दछ जसले सवारी-देखि-वाहन र दिनको सवारी-देखि-पैदल मूल्याङ्कन दुवैमा उन्नत वा उच्च मूल्याङ्कनहरू कमाउँछ।

तल्लो-स्तरीय शीर्ष सुरक्षा छनौटको लागि, कम्तिमा एउटा राम्रो वा स्वीकार्य हेडलाइट प्रणाली उपलब्ध हुनुपर्छ। उच्च-स्तरीय शीर्ष सुरक्षा छनौटको लागि, राम्रो वा स्वीकार्य हेडलाइटहरू सबै ट्रिमहरूमा मानक हुनुपर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *